Innstillinger - Oppsett

Redigere Medarbeidere (Planleggere)
Som Administrator kan man nå enkelt åpne for eller stenge mulighet for at Planleggere å redigere i Medarbeiderdetaljer. Meny "Oppsett generelt"...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 1:01 PM
Søk og ekspander - avdelinger
Kunder med mange avdelinger inndelt i Over/Under avdelinger, erfarer nå at det er enklere og mer oversiktlig å søke seg frem til ønsket avdeling Med Søk...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 1:04 PM
Slette og gjenopprette avdelinger
Som for ansatte, er det mulig å slette og å gjenopprette en slettet Butikk/Avdeling.  NB! Vær oppmerksom på at dersom du sletter en avdeling med ansatte...
Mon, 25 Feb, 2019 ved 11:35 AM
Butikk/Avdelings ID
Ved eksport/import av lønnsfil, kreves (ønskes) det ofte at dimensjonen Butikk/Avdelings ID følger med i filen.   Merk! Sjekk med oss eller leverandør av l...
Mon, 8 Okt, 2018 ved 1:48 PM
Normperiode (Rullerende planer/Turnusplanlegging)
Normperiode, benyttes som oftest i tilknytning til rullerende planer (turnus) og kontraktstimer på en ansatt. Normperiode kan settes opp tilsvarende antall ...
Wed, 12 Des, 2018 ved 10:45 AM
Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter på spesifikke datoer
I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt. Det er flere artikler om muli...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:31 PM
Splitte avd. Flytt ansatte til ny avdeling
Ønsker du å splitte ansatte i flere avd. benyttes samme rutine som beskrevet her. Flytt ansatte fra en avdeling til en annen.  Merk! Ansatte flyttes ove...
Wed, 5 Jun, 2019 ved 9:59 AM
Overtidsberegning (Periode/Gjennomsnitt)
Denne artikkelen beskriver hvordan man setter opp gjennomsnittsberegning av Overtid (alene) eller i kombinasjon med Daglig/Ukentlig overtid. Eksempler p...
Tue, 21 Des, 2021 ved 9:25 AM
Lønnsmodell - Opprett ny (kopier fra en eksisterende)
Behovet for å opprette en ny Lønnsmodell, er ofte basert på følgende: - Ulike (mindre forskjeller) på tariff (regelsett) for enkelte/grupper av ansatte ...
Mon, 9 Aug, 2021 ved 10:28 AM
Advarsel for Søn-/Helligdags arbeide
Har du tilrettelagt for arbeide på særskilte dager (eks. artikkel om Søn/Helligdagsarbeide) i meny Særskilte dager, og skal sette opp arbeidstidsvarsel for ...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 4:50 PM