Behovet for å opprette en ny Lønnsmodell, er ofte basert på følgende:


- Ulike (mindre forskjeller) på tariff (regelsett) for enkelte/grupper av ansatte

- Månedslønn vs. Timelønn

- * Generelle Tariffmessige endringer.


Det er generelt mange parametere å forholde seg til når en Lønnsmodell skal opprettes, men ofte er det små forskjeller mellom lønnsmodellene man har behov for. Derfor vil det å ta utgangspunkt i en allerede opprettet lønnsmodell som er tilnærmet lik den du skal opprette, det mest effektive. Systemet oppretter en identisk lønnsmodell, som man så kan gjøre nødvendige i, uten å endre de parametere som er identiske. 


* Info! Dersom det pga. tariff forhandlinger besluttes at type overtidsregler eller UB regler skal ha endrede tider/forutsetninger, må man opprette en lønnsmodell, for å bevare lønns-historikk på den ansatte i tamigo. Å endre for eks. UB tider fra å gjelde fra kl. 17:00 på hverdager i stedet for tidligere kl. 18:00. pga. tariff endringer, kan ikke gjøres på den eksisterende lønnsmodellen, uten at systemet så vil re-kalkulere endringer tilbake i tid. Se/Les egen artikkel vedr. Lønnsmodell - (Endring av tariff bestemmelser)


Opprett ny lønnsmodell ved bruk av funksjonen Kopier


Meny: OPPSETT GENERELT -> OPPSETT LØNNSMODELL (Kun Administrator)


Ta utgangspunkt i (velg inn) den lønnsmodellen som parameter messig er nærmest den du skal opprette. Klikk så på knappen KOPIER.

 

I neste dialog, setter man inn ønsket navn (Beskrivelse) på den nye lønnsmodellen, og deretter klikker man på "Opprett som kopi.


Den ny lønnsmodellen er nå opprettet. Du kan nå gjøre nødvendige endringer (justeringer) i forhold til den opprinnelige lønnsmodellen. 


Merk! Vi anbefaler (selv om lønnsmodell er kopiert), at man uansett går igjennom og kontrollerer hvert enkelt parameter i den ny opprettede lønnsmodellen, så som UB regler, Overtidsregler, Helligdagstillegg øvrige oppsett/innstillinger.  


Endring av lønnsmodell på den ansatte


Den ny-opprettede lønnsmodellen, skal sannsynligvis da benyttes for en, flere eller alle ansatte i virksomheten. Uavhengig av hvor mange som skal ha endret lønnsmodell fra gammel til ny, må dette gjøres via meny ANSATTE -> ANSATTE og Medarbeiderdetaljer og venstre meny Lønn og Plan (Se bildet). 


Merk! Det må foreligge en historikk (dato) på den ansatte knyttet til de ulike lønnsmodeller (lønnsregler) den ansatte er lønnet av gjennom sitt ansettelsesforhold. Les mer om lønnshistorikk her