Har du tilrettelagt for arbeide på særskilte dager (eks. Søn/Helligdagsarbeide) i meny Særskilte dager, og skal sette opp arbeidstidsvarsel for å forhindre brudd på Arbeidsmiljølovens §10-10 og § 10-8 (4), viser vi hvordan dette settes opp her.


Merk! For generell innføring i meny Advarsler les mer her!


Fane                      Oppsett generelt

Venstre Meny       Advarsler   


Når man i en advarselgruppe, ønsker å sette inn en advarsel knyttet til arbeide på Søndager, velg "Maks antall arbeidsdager på særskilte dager" (se bildet)I neste bilde kan man velge mellom 2 typer "Maks antall registreringer i perioden, eller antall registreringer i rada.)  Antall registrering er i perioden.


            - Velg den opprettede gruppen for særskilte dager, som allerede er opprettet "eks. Søndager 2021"

            - Velg deretter "Start uke"   

            - Sett inn 13 over 26 uker (maksimum annenhver Søn-/Helligdag i snitt)

            - Sett så inn startdato (en mandag) for når varslet skal begynne.

            - Avslutt med å lagre     


b.) Maks. antall uker i rad


Som over velges gruppe for særskilte dager (eks. Søndager 2021). Deretter Start uke, og antall uker i rad en ansatt kan settes på vakt knyttet til søndagsarbeide. Avslutt med lagre.Merk! Dersom man skal la tamigo forhindre at det blir brudd på arbeidstidsvarslinger som er satt opp, skal man også  huke av for "Håndhev"