Innstillinger - Oppsett

Totrinnsbekreftelse (Innlogging)
Totrinnsbekreftelse (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging. Med totrinnsbekreftelse logger du inn med noe du vet (ditt tamigopassord) i ...
Thu, 6 Jan, 2022 ved 3:43 PM
Skjule lønnskostnader
Noen virksomheter ønsker å skjule lønnskostnadene for dere "Planleggere". I noen tilfeller helt, i andre kun den enkeltes lønnssats. Lønn (løn...
Mon, 14 Feb, 2022 ved 3:20 PM
Automatiske Aktiviteter (i vaktplan-Timeliste)
For virksomheter med skift (faste tider) i rullerende plan, kan det være at skift 1 (dag) tidsmessig overlapper skift 2 (kveld). I tillegg er det ofte at d...
Fri, 18 Mar, 2022 ved 3:45 PM
Avrunding av Overtid
Er det i din virksomhet Tariffavtalt at overtid skal avrundes for eks. til nærmeste kvarter/halvtime.., beskriver vi her hvordan man kan sette opp dette for...
Fri, 10 Mar, 2023 ved 12:01 PM
Vis Database normperiode & Avdelingens normperiode i Vaktplan
Bakgrunn: Mange av våre kunder, opererer med 2 ulike normperioder.  Database normperiode Avdelingens normperiode Database: Den database satte ...
Tue, 12 Mar, 2024 ved 12:46 PM
Automatisk Aktivitet i Vaktplan/Timeliste på angitt starttid
Man kan automatisere at vakter med start på en nærmere angitt tidspunkt på dagen, automatisk tildeles en aktivitet.  Denne løsningen vil være nyttig for vi...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:55 PM