I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt.

Det er flere artikler om mulig prosesser tamigo kan utføre automatisk. Se nederst i denne artikkelen for linker til andre eksempler.


Merk! Har du ikke tilgang til menyen "Automatiske vakter", ta kontakt med vår support og undersøk om ditt abonnement dekker denne funksjonen. 


Normalt arbeides det ikke på Helligdager. Men ansatte skal ofte ha sine planlagte timer registrert, også på disse datoene.

(Timelønnede/Fastlønnede).

Dette eksemplet beskriver hvordan man definerer datoer og tider der systemet skal kopiere planlagte vakttider til faktiske timer i Timeliste.


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning ('dato'). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven skal gjelde utvalgte Avdelinger/Lønnsmodeller, velg så tidspunkt (måned og dag), og velg oppgave (kopier planlagte vakter). Huk også av for 'Kopier dagens vakter', og velg tidspunkt eks. kl, 06:00. Lagre og lukk avslutningsvis.


Merk! Gjør tilsvarende valg for samtlige datoer, der du ønsker at tamigo skal kopiere vaktene automatisk.

Merk! Noen datoer må justeres årlig som følge av at disse ikke kommer på faste datoer (Bevegelige helligdager). Dette gjelder bl.a. påsken.Linker til flere tips om Automatisk oppgaver!


Automatiske oppgaver - Kopier vaktplan til timeliste, daglig.

Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter med fravær

Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke

Automatiske oppgaver - Nullstilling av Timebank/Fleksitid konto