Ved eksport/import av lønnsfil, kreves (ønskes) det ofte at dimensjonen Butikk/Avdelings ID følger med i filen.  

Merk! Sjekk med oss eller leverandør av lønnsystem om eksisterende lønnsformat kan inneholde avdelings ID, dersom du er usikker på dette


For å sette opp Butikk/Avdelings ID gå til meny Oppsett generelt -> Butikker/Avdelinger. I listen over avdelinger som popper opp, klikk på navnet til 1 avdeling og sett inn Avdelings ID.

Husk at avdelings ID må være identisk med den avd. ID som er registrert i lønnsystemet. (Se illustrasjon).Dersom eksportformatet til lønn er satt opp med Avd. ID, vil lønnsdata i tillegg til å inneholde Ansattnr. nå også være inkludert ID for Butikk/Avdeling timer er utført. 

Dersom en ansatt har timer fra 2 ulike avd. vil filen kunne inneholde 2 linjer for ordinære timer på samme ansatt ID, da med ulike Butikk/Avd. ID