Ønsker du å splitte ansatte i flere avd. benyttes samme rutine som beskrevet her. Flytt ansatte fra en avdeling til en annen


Merk! Ansatte flyttes over med vakter og fravær. Dersom "flyttedato" settes i en inneværende uke, vil ikke endringen tre i kraft før på følgende mandag. Den ansatte får endret Stamavd. slik at Stamavd. historikken opprettes, og vedkommende fjernes fra liste over ansatte i eksisterende avdeling. Se evt også artikkel om Stamavdeling.