Denne artikkelen beskriver hvordan man setter opp gjennomsnittsberegning av Overtid (alene) eller i kombinasjon med Daglig/Ukentlig overtid.


Eksempler på gjennomsnittberegnet overtid.


Daglig Overtid  > 9 timer pr dag (08-17)50%
Daglig Overtid> 9 timer pr dag (17-08)100%
Periodisk Overtid> 284 timer periodeEks. 8 uker a 35,50t 


Ved periodisk overtid benyttes satte Normperiode under fane Oppsett generelt -> Innstillinger (venstremeny) -> Vaktplan.
Merk! Uansett satte normperiode på en enkelt avdeling, vil det alltid være normperioden satt under innstillinger (se over) og på databasenivå som gjelder for beregning av periodisk overtid til lønn.

Avdelinger kan operere med avvikende normperiode! Normperiode for en avdeling er normalt det som følger av en rullende turnusperiode. Denne kan være på 3 og 3 uker og vises i Legg vaktplan bildet som en støtte til Planlegger. 
Hvordan man setter opp avdelingsbasert normperiode kan du lese mer om her. Velger man inn Periodisk overtid som et parameter i lønnsmodellen, vil tamigo beregne og inkludere utbetaling av dette i den siste lønnsperioden, der normperioden er inkludert. Er Periodisk overtid en del av en kombinasjon med Daglig/Ukentlig overtid, kan dette være utbetalt i tidligere lønnsperioder. I så fall trekkes allerede utbetalt daglig/ukentlig overtid i tidligere lønnsperioder fra beregningen av periodisk overtid


Eks: Periodisk overtid går over 3 lønnsperioder uke 21 -> uke 27 

I perioden har den ansatte jobbet totalt 305 timer og grensen for periodisk overtid er satt til 284 timer

Utbet. Mai      - 3 timer Daglig overtid 

Utbet. Juni     - 4 timer Ukentlig overtid

Utbet. Juli       - Ingen daglig overtid


Totalt er det utbetalt 7 overtidstimer i perioden (se eks. over).  


   305t totalt i perioden 

-      7t allerede utbet. daglig/ukentlig overtid i perioden

 - 284t grense satt for gj.snitt over 8 uker

___________________________________________________________________________

=   14t med periodisk overtid som utbetales over lønn i juli (ref. overstående eks.).


Forutsetninger og begrensninger


Info! Ta kontakt med oss på supportno@tamigo.no, om dere vurderer å benytte periodisk overtidsberegning. Vi anbefaler også å benytte konsulentbistand fra oss, for å sikre korrekt oppsett i lønnsmodeller generelt.  NB! Les dette før du beslutter å benytte periodisk overtid.

A) For Periodisk overtid vil man ikke kunne fjerne ubekvem arbeidstid. Man kan fortsatt sette opp at Daglig/Ukentlig overtid samtidig skal fjerne Ubekvem Arbeidstid. Men for evt. timer med periodisk overtid, fjernes p.t. ikke tilsvarende antall timer med Ubekvem Arbeidstid.

B) For Periodisk overtid kan man ikke trekke fra ordinære timer kun velge utbetaling (lønnsart) for overtidstillegg. For timene med Periodisk overtid kan man kun benytte lønnsarter for Overtidstillegg (det vil si lønnsart satt opp med sats 0,5 (50%) 1,0 (100%).