Touch (online tidregistrering)

Om Touch (Online tidregistrering)
Touch gjør din virksomhet istand til å registrere arbeidsdagens start- og slutt tid på ansatte (Online Tidregistrering). De ansatte Sjekker seg selv inn ...
Fri, 27 Sep, 2019 ved 2:39 PM
Geofencing for touch digitalt stemplingsur
Denne artikkelen beskriver hvordan Administrator eller Planlegger setter opp Geofencing for touch digitalt stemplingsur. Aktiverer funksjonen både for touc...
Tue, 1 Feb, 2022 ved 2:06 PM
1.) Grunninnstillinger tamigo Touch (Database nivå)
Når du skal starte opp med online tidstempling (Touch) i din virksomhet, gå først til meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Touch. Det er viktig ...
Tue, 4 Des, 2018 ved 2:06 PM
2.) Minuttavrunding (Databasenivå)
Ønsker du å opprette/endre minuttavrunding ved inn-/ut logging i Touch? Du setter opp regler for avrunding ved Sjekk inn og Sjekk ut ved å gå til "Opp...
Mon, 23 Jan, 2023 ved 11:51 AM
3.) Minuttavrunding (Avdelingsnivå)
Dersom det er ønskelig med minuttavrunding på enkelte avdelinger som avviker fra satte databaseinnstillinger for minuttavrunding, kan man som Planlegger/Adm...
Fri, 28 Jan, 2022 ved 12:39 PM
Hvordan sette opp og bruke Touch i din avdeling!
For å sette opp og komme igang med Touch - tidstempling på under 5 minutter i din vikrsomhet/avdeling, samt veiledning på bruk, les vedlagte dokument...
Thu, 26 Jul, 2018 ved 8:58 AM
Virksomhetskode
Benytter du tamigo Touch (Tidstempling/Tidsur) og blir bedt om å taste din virksomhetskode, skal du normalt bruke koden 0000 og klikke Login. Finn din Butik...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 9:51 AM
Ingen IP adresse registrert på denne virksomheten
Får du ikke logget inn eller du får frem følgende tekst "Ingen IP adresser er registrert på denne virksomheten" i tamigo Touch (OBS! Kan stå p...
Tue, 4 Sep, 2018 ved 10:51 AM
Touch på tamigo Appen (Smarttlf)
Benytter man touch i virksomheten kan man også velge at ansatte kan sjekke inn/ut med sin smarttlf. (i tamigo Appen).  I meny "Oppsett generelt" ...
Wed, 19 Sep, 2018 ved 10:24 AM
Ny Touchveiledning 2019
Vedlagt ligger ny brukerveiledning for Touch (nyeste versjon september 2019)
Fri, 27 Sep, 2019 ved 2:37 PM