Ønsker du å opprette/endre minuttavrunding ved inn-/ut logging i Touch?

Du setter opp regler for avrunding ved Sjekk inn og Sjekk ut ved å gå til "Oppsett generelt" -> "MInuttavrunding" i venstre meny.

Hensikt: Å redusere korreksjoner i Timeliste når dine medarbeidere logger på 08:54 eller logger ut 16:06, og man gjerne vil at det automatisk skal registreres som 09:00 - 16:00. 

Tips! Velger du å ikke foreta avrundings korreksjoner i Timeliste eller å sette minuttavrunding i tamigo, risikerer du at en medarbeider iløpet av en lønnsperiode kan få 1 eller flere timer mer utbetalt som følge av at vedkommende logger på noen minutter før vaktens start og logger ut noen minutter etter vaktens slutt, hver arbeidsdag.


Sett opp avrunding:
Eks. Starter dine vakter hele timer eller hele og halve timer, og du for eks. ønsker at tamigo skal runde av all innlogging inntil 15 minutter før vaktens start skal det registreres som følger  45 - 60 = 60 og evt. halve timer 15 - 30 =30. Samme oppsett kan settes for Sjekk ut regler, men da blir regel 0 - 15 = 0 om man ønsker at touch skal runde tilbake. 

Husk å klikke på + tegnet for hver rad med minuttavrundings regel du setter opp og tilsist Lagre, og også å skille mellom Sjekk inn og Sjekk ut. 


Avrundingsregler kan videre settes på alle medarbeidere, eller også fjernes på enkelte stillingstyper og  i tillegg kan minuttavrunding spesifiserettavrunding.

NB! Stillingstyper må være opprettet og benyttet på de ansatte for å differensiere hvem som skal følge og ikke følge satt avrundingsregler.
Prøv deg gjerne frem for å finne din optimale sammensetning av minuttavrunding, og ta gjerne kontakt med oss på support 469 88 559


Relaterte artikler: Minuttavrunding Avdelingsnivå

                            Stillingstyper