Benytter man touch i virksomheten kan man også velge at ansatte kan sjekke inn/ut med sin smarttlf. (i tamigo Appen). 

I meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> Touch, kan du sette at Touch kan aktiveres for Smartlf. og samtidig at godkjent IP adresse kreves.


I de tilfeller må også Smartltf. være satt opp på samme IP adresse og (nettverket generelt), slik at touch først aktiveres når medarbeider (telefonen) er logget på nettverket (godkjent IP Adresse).