For å sette opp og komme igang med Touch - tidstempling på under 5 minutter i din vikrsomhet/avdeling, samt veiledning på bruk, les vedlagte dokument.


Merk! Som Administrator les først følgende artikkel Innstillinger Touch (Administratorer)