Benytter du tamigo Touch (Tidstempling/Tidsur) og blir bedt om å taste din virksomhetskode, skal du normalt bruke koden 0000 og klikke Login.
Finn din Butikk/Avd. i listen, klikk på denne (så den blir oransje) og deretter på Lagre.

Merk! Dersom koden over ikke er korrekt, kontakt din Administrator for å få koden, eller kontakt oss via Chat/Mail
Årsak: Av og til bytter din Nettverksleverandør IP adresse. For at Touch skal identifisere avdelingen på den nye IP adressen.

           Les om hvordan du registrerer godkjent IP adresse her.