Vedlagt ligger ny brukerveiledning for Touch (nyeste versjon september 2019)