Timebank/Fleksitid

Timebank/Fleksitid
Timebank/Fleksitid funksjonen i tamigo administrerer timesaldo for dine medarbeidere (Fast/Månedslønnede).  Vedlegget beskriver oppsett, funksjoner og bruk...
Fri, 16 Feb, 2024 ved 4:20 PM
Overføre Timebank saldo til nytt år!
Saldo på Flekskonto/Timebank kan ved utgangen av året være på + eller - (minus) timer. Denne saldoen kan overføres til nytt år.  Merk! Før man overfører...
Thu, 18 Nov, 2021 ved 11:25 AM
Avregne Pluss og Minus timer i Timebank/Fleksitid
Benytter du Timebank/Fleksitid, vil du kunne dra nytte av funksjonen som muliggjør overføring av pluss timer til lønn, eller overføre minus timer til trekk ...
Fri, 4 Sep, 2020 ved 3:26 PM
Timebank/Fleksitid - saldo i Legg vaktplan
Oppdatert Timebank/Fleksitid saldo (for fastlønnede) kan vises i Legg vaktplan bildet. Når innstilling settes vises oppdatert Timebank/Fleksitid saldo. Vakt...
Fri, 4 Sep, 2020 ved 3:39 PM
Deaktiver Timebank/Fleksitid ved fravær!
Ved bruk av langtidsfravær (eks. Permisjoner, (fødsel/militæret), Langtids sykefravær m.fl.) i tamigo, vil det normalt ikke føres timer i Timeliste. For fas...
Fri, 4 Sep, 2020 ved 3:28 PM
Timebank for Timelønnede!
Normalt er det ikke behov for Timebank knyttet til Timelønnede, da alle timer blir utbetalt via lønnsfilen. Men i noen tilfeller kan det være mer optimalt ...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 9:40 AM
Deltidstilling i fast turnus - Arbeidsdager pr uke i Timebank/Fleksitid
Normalt (standard) distribueres timer/uke i Timebanken utifra en virksomhets satte åpningsdager pr uke. Eks. 5 dager (Man-.Fre), 6 dager (Man-Lør) o.s.v.  ...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 12:28 PM