Saldo på Flekskonto/Timebank kan ved utgangen av året være på + eller - (minus) timer. Denne saldoen kan overføres til nytt år. 


Merk! Før man overfører saldo (UB) til nytt år, anbefales det at man kontrollerer at dataene fra fjoråret er korrekte.


Etter et årsskifte viser systemet hvilken saldo som kan overføres (om ønskelig) fra året før.  Forutsetning er at man datomessig er i og står i det nye året.


Gå til meny "Ansatte" -> "Timebank/Fleksitid" for ønsket avdeling. Systemet viser nå hver enkelt ansatts saldo pr. fjoråret, og gir mulighet for å overføre denne saldoen som åpningssaldo i det nye året (IB).
1.) Når du har kontrollert at foreslåtte fjorårssaldo er korrekt (= årets startsaldo), klikk på den grønne teksten (se bildet over) for å overføre saldo som startsaldo for nytt år på samtlige medarbeidere.


2.) Du kan også klikke direkte på ikonet til høyre for navet på medarbeideren (se bildet under), for å  overføre saldo for 1 og 1 av dine ansatte.

3.) Dersom du ønsker å nullstille eller sette inn en annen startsaldo, klikker du direkte i startsaldo feltet og setter inn den saldoen du ønsker. (se bildet under).


Info! Er du datomessig i uke 1 i det nye året, og ikke se noen data skal du huke av for 
"Ta med fremtidige uker" for å se overførbar saldo. (Se bildet under)Når du har gjort alternativene (1-3 over), er overføringen ferdig. Grønn tekst og ikonet for individuell overføring av saldo skal da være borte.  Du vil fortsatt ha muligheten til å manuelt korrigere startsaldo, ved å klikke direkte i feltet startsaldo.Er du fortsatt usikker kan du få bistand av oss på support.