Ved bruk av langtidsfravær (eks. Permisjoner, (fødsel/militæret), Langtids sykefravær m.fl.) i tamigo, vil det normalt ikke føres timer i Timeliste. For fast ansatte med månedlønn og Flekskonto (Timebank), fører dette automatisk til minussaldo i Flekskonto (Timebank). For å unngå dette, kan man huke av for 'Deaktiver Flekskonto' under Oppsett generelt -> Fravær.


NB! Ta kontakt med tamigo Norge support før du gjør endringer som beskrevet her i din database, da det kan være andre forhold som må avklares først.Gå til Oppsett generelt -> Fravær, og velg den/de fraværstypen(e) du ønsker å deaktivere flekskonto på i fraværsperioden. Trykk på 'Økonomi' i sidemenyen, og huk av for 'Deaktiver Flekskonto'. Trykk så 'Lagre og lukk'. 


Så snart en ny registrering med dette fraværet foretas, vil tamigo fra dato til dato for fraværet deaktivere flekskonto.  Vi anbefaler om mulig at dato fra og til, er hele uker (Man-Søn. )

Etter reg. av fraværet gå så til Ansatte -> Timebank/Fleksitid -> Trykk på navnet til den ansatte med fraværet du nettopp registrerte, og scroll deg ned til gjeldende uker. Der kan du se at det står 'Deaktivert uke'. (Se bilde)
Merk!  Dersom fraværet ikke starter på en mandag eller slutter på en søndag, vil du muligens være nødt til å manuelt korrigere timer i Flekskonto, første og/eller siste uke i fraværet.. 


Eksempel.

I tilfellet under er det satt startdato til onsdag 3. juli (altså i midten av uken). Her kan kan det være behov for å gjøre manuelle korrigeringer. Systemet fordeler i dette eksempelet 30 timers uke på 6 dager, det vil si 5 timer pr. dag. (dette vil variere fra virksomhet til virksomhet)

Om man så for eks. har jobbet 7,5 timer mandag og tirsdag vil det gi 5 pluss-timer den uken FØR systemet deaktiverer Flekskonto resten av uken (Se bilde). Da må man evt. manuelt korrigere med -5 timer, for at saldo skal være korrekt om man da faktisk totalt skulle jobbet 30 timer den uken. For eks.  ved at vedkommende har fri fredag/lørdag. 
Allerede registrert fravær.


Dersom man etter å ha satt på innstillingen beskrevet over, ønsker at dette skal ha tilbakevirkende kraft på allerede reg. langstidsfravær, må 1.) dagene i Timeliste være åpne, før du i meny Fravær -> Fraværskalender, 2.) først sletter eksisterende oppføring  og 3.) deretter reg. fraværet på ny.