Normalt (standard) distribueres timer/uke i Timebanken utifra en virksomhets satte åpningsdager pr uke. Eks. 5 dager (Man-.Fre), 6 dager (Man-Lør) o.s.v. 


Innstillingen settes ved å gå til fane "Oppsett generelt" -> "Innstillinger -> "Generelle innstillinger"


 

Deltidsstilling i fast turnus (Eks. 4 dagers uke)

En 80% stilling, vil ofte tilsi at en den ansatte har fri en fast dag i uken. Eks. som benyttes her er fri hver fredag. I de tilfeller ønsker man at kontraktismer uke skal fordeles på den ansattes faktisk arbeidsdager (man-tor).


Dette kan være praktisk ved bl.a. avvikling av Ferie eller annet type fravær som er satt opp til å de-aktivere timebanken i fraværsperioden.


I standard innstillinger, og der man for eks. opererer med 5 dagers uke, ville for eks. den deltidsansatte som tar ut ferie onsdag og torsdag (har fri fredag), få trukket timer også for fredagen. (Se eks. under)


30t pr. uke = 80% stilling. Med std. innstillinger 5 dagers uke vil systemet fordele disse timene man-fre med 6 timer pr. dag


                 Kontr. timer    Timeliste m. Ferie ons/tors

Mandag    = 6 timer        6 timer

Tirsdag      = 6 time         6 timer

Onsdag     = 0 timer  ->  FERIE (Deaktivert)

Torsdag     = 0 timer  ->  FERIE (Deaktivert)

Fredag       = 6 timer        0 timer (Fri)


Totalt     = 18 timer    12 timer.  = (-)6 timer i den ansattes saldo denne uken


Det korrekte her vil være følgende, da basert på 4 dagers uke:


Mandag    = 7,5 timer      7,5 timer

Tirsdag      = 7,5 time       7,5 timer

Onsdag     = 0 timer  ->  FERIE (Deaktivert)

Torsdag     = 0 timer  ->  FERIE (Deaktivert)

Fredag       = 0                 0 timer (Fri)


Totalt        = 15 timer    15 timer.  = ingen endring i vedkommendes saldoSom Administrator kan man i tamigo administrere dette for de ansatte dette gjelder. 


Vi anbefaler at innstillingen vi her beskriver, settes på kun for det tilfellet at man skal tilrettelegge dette for en eller flere ansatte, og deretter sette tilbake til std.!


1.) Gå til meny "Oppsette generelt" -> "Innstillinger" -> "Generelle innstillinger" og sett hake i "Bruk kontraktstimer per dag".2.) Gå deretter til fane "Ansatte" + venstremeny -> "Ansatte". Finn frem den ansatte du skal gjøre tilpasninger i Timer/uke på, og klikk på navnet. Velg venstre fane i pop-opp menyen (Medarbeiderdetaljer), meny Lønn og Plan

Her skal du klikke på (se bildet under) for å tilpasse arbeidsdager/tiemer per uke.


3.) I pop-opp menyen vil du nå ha mulighet til spesifikt å sette inn kontraktsfestede timer per dag den ansatte faktisk arbeider. I Pop-opp menyen som nå dukker opp, kan man sette inn eksakt dager og timer, som skal følges opp per uke mot faktisk timer i Timeliste. 


Les mer om Historikk/Endring av Kontraktstimer per uke herI meny Timebank/Fleksitid vil uken som i eks. (fri hver fredag) summeres som følger.