Timebank/Fleksitid funksjonen i tamigo administrerer timesaldo for dine medarbeidere (Fast/Månedslønnede).  Vedlegget beskriver oppsett, funksjoner og bruk av Timebank/Fleksitid i tamigo. 


Merk! Vedlagte dokumentasjon bør leses nøye. Vi henviser også til disse artiklene 


Funksjoner knyttet til Timebank/Fleksitid

  • Fastlønnede (Månedslønnede) 
  • Hel- og Deltid stillinger 
  • Avregning +/- timer til lønn
  • Manuelle korreksjoner m. logg
  • Overføring av saldo fra ett år til annet
  • Deaktivering ved fravær
  • Endring i ukentlige kontraktstimer (permanent eller midlertidig)
  • Timebank tilgj. for ansatte


Vi i tamigo Norge bistår deg mer enn gjerne, om du ønsker hjelp til å komme i gang med Timebank/Fleksitid i tamigo. 


Info! Vi ber de av våre kunder som evt. fortsatt har gammel meny om å kontakte oss.

 

blob1477589106459.png