Oppdatert Timebank/Fleksitid saldo (for fastlønnede) kan vises i Legg vaktplan bildet. Når innstilling settes vises oppdatert Timebank/Fleksitid saldo. Vaktplaner som vil også inkluderes, for å kunne få bedre oversikt over de siste endringene, uten å måtte endre status til godkjent først! 
For å få vist Timebank/Fleksitid saldo i Legg vaktplan bildet kan en med rolle Administrator gå til fane meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" fane Vaktplan og huke av for Vis Flekssaldo i Legg vaktplan.Relaterte artikler:

https://tamigono.freshdesk.com/solution/articles/5000594382-flekskonto-rutine