For virksomheter med skift (faste tider) i rullerende plan, kan det være at skift 1 (dag) tidsmessig overlapper skift 2 (kveld).

I tillegg er det ofte at det skal gis et ubekvemstillegg på Skift 2. (Kveldsskiftet)

Dersom da skift 2. (Kveld) overlapper tidsmessig med skift 1 (Dag), vil UB tillegg i (Lønnsmodell)i oppsettet