Er det i din virksomhet Tariffavtalt at overtid skal avrundes for eks. til nærmeste kvarter/halvtime.., beskriver vi her hvordan man kan sette opp dette for automatisk beregning i tamigo.


Gå til meny Oppsett generelt -> Oppsett lønnsmodell. (Kun Administrator) Velg så rett lønnsmodell der avrundingsregel for Overtid skal konfigureres.


I seksjon Overtid i lønnsmodellen, klikk på feltet Avrunding (Rounding), se bildet.


Merk! For oppsett av Overtidsregler generelt i en lønnsmodell kontakt tamigo support!


I neste bilde (pop-opp) vil du nå mulighet til å sette opp dine avrundingsregler. Avrunding er da knyttet til gitte overtidsregel For eks.  Overtid beregnes automatisk over 9 timers arbeide pr. dag.


I oppsettet (se bildet under) angir man da intervaller og hva det skal avrundes til. 

For eks. dersom man arbeider fra 15 min (0.25) og opp til 30 min (0.5.), skal systemet avrunde til 30 (0.5). Intervallene man setter opp må ikke overlappe.

 


Merk! Alle tider (intervaller) må inkluderes. For eks. kan man jobbe inntil 5 timer overtid, må oppsettet over, dekke timer tilsv. dette. Er det en glippe i intervallet vil eksakt tid være gjeldene (ingen avrunding )

I eks. under fra Lønnsdetaljer,  vises en vakt på 9.58 timer (= 9  timer og 35 minutter), hvorav de siste 0.58 timene er overtid. Som i oppsettet vist i bildet over, avrundes overtid fra 30 -> 45 minutter til 45 minutter (=0.75).


Den reelle arbeidede tiden blir ikke endret, i dette tilfellet kun overtidstillegget til lønn og evt. Tidsbank.Generelle spørsmål knyttet til Overtidsberegninger i tamigo, kan stilles til tamigo support på mail.