Bakgrunn:

Mange av våre kunder, opererer med 2 ulike normperioder. 


  • Database normperiode
  • Avdelingens normperiode


Database:


Den database satte normperioden kan være styrende ved beregning av normbasert (periodisk) overtid. For eks er det mange virksomheter som opererer med 12 ukers gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som igjen skal sikre at ansatte med variable arbeidsuker, får overtids-betalt for timer de har jobbet over et gjennomsnitt på for eks. 37,5 timer pr uke.


Avdeling:

Uavhengig av den database-satte normperioden, er det ofte at avdelinger operer med rullerende turnus over 2, 3, 4 eller 6 uker. 


Merk! Avdelingsbasert normtid må alltid gå opp i den Database innstilte normperioden, derav må det ved 12 ukers Database satt normtid, kun velges 2, 3, 4 eller 6 ukers på Avdelings-satt normtid. For å lese mer om Normtid Klikk her. 


Se både Database satte og Avdelings satte normperiode i Legg vaktplan


Gå til fane Oppsett generelt, klikk på Butikker/Avdelinger i venstre menyen din avdeling og deretter klikk på rediger ikonet I pop-opp menyen skal du så velge fane Innstillinger og venstre meny Avanserte innstillinger. I dette bildet velger du så antall uker i normperioden for din avdeling, og start dato (Alltid en mandag). Huk så av i feltet "Legg til normperiodefelt til Legg vaktplan-siden. 

Merk! Den avdeling satte normtiden, MÅ starte i en uke som samsvarer med den database satte normtiden. 
Eks. dersom den database satte normtiden starter i uke 44 og går over 12 uker, må den  avdelings satte normtiden for eks. for 4 ukers turnus, starte på uke 44, 48, eller 52. 




Når du går tilbake til din avdeling vil du nå i Legg vaktplan ha 2 kolonner for normperiode. Både den Database satte og den Avdeling satte normperioden.


Merk! Husk at kun den Database-satte normperioden er styrende i forhold til periodisk overtid.