Noen virksomheter ønsker å skjule lønnskostnadene for dere "Planleggere". I noen tilfeller helt, i andre kun den enkeltes lønnssats.


Lønn (lønnssats) i tamigo (Ansatte)


a.) Feltet Lønn er ofte tilgjengelig i bildet  Ansatte -> Ansatte for Planleggere.  (Se bilde under)


Ønsker man at dette ikke skal vises i denne menyen, klikk på Side-konfigurasjon. Du flyttes nå automatisk til fane Oppsett generelt - > Ansatte felter. 


I pop-opp menyen klikker du deretter på fane Ansatt liste, og deretter på X til høyre for å fjerne feltet fra listen i fane/meny Ansatte -> Ansatte


b:)  Planlegger vil fortsatt kunne finne feltet Lønn, når man klikker på en ansatts navn, og derigjennom se den enkeltes lønn (se under). 


Er det ønskelig at lønn og lønnssats, ikke skal være tilgengelig for Planlegger, inkl. å redigere lønn, Må man i Side konfiguratoren (se beskrevet over), flytte seg til fanen Ansatte informasjon. Velge Administrator/Planlegger, Lønn og Plan fanen og huke av for "Skjul lønn"


Merk! Det kan være et godt tips å opprette egendefinerte roller, da man kan skjule/vise lønn for avhengig av type Planlegger. c.) Dersom man i tillegg IKKE vil at Planlegger skal se Lønnsomk. i Vaktplan/Timeliste, må man i fane Oppsett generelt - > Innstillinger, 


I samme meny (Innstillinger) men da under Timeliste, skal følgende felter hukes vekk.Med disse grepene er Lønnsomkostninger skjult for Planlegger. Som administrator kan du allikevel ha kontroll via menyene Tillegg, Lønnsprosenter, Lønnsallokering og Budsjettoppfølging m.flere (under fane økonomi). 


Merk! Disse rapportene må da evt. heller ikke være tilgjengelig for Planlegger