Informasjon

Forside (informasjon)
Skap fokus, informer eller gi viktige beskjeder til ansatte i din virksomhet. I tamigo kan du benytte forsiden til å kommunisere og meddele viktig informa...
Thu, 13 Apr, 2023 ved 2:15 PM
Kalender (markere merkedager)
Marker merkedager gjennom kalenderåret med en "overskrift" til dagen og om ønskelig legge en farge på dagen. Dersom du ønsker å markere helligd...
Wed, 12 Jul, 2023 ved 10:36 AM
Automatisk genererte meldinger i tamigo
I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via E-post, SMS alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen. Automatisk...
Thu, 13 Jul, 2023 ved 11:26 AM
Dokumenter (Virksomhet)
Info! - Menyen Dokumenter har fått et ansiktsløft (ny Design). Gi beskjed til supportno@tamigo.no og vi oppdaterer designet i din database. _______...
Thu, 13 Jul, 2023 ved 11:56 AM
Åpningstider
I tamigo kan du sette opp Butikkens/Restaurantens åpningstider. Dette kan være relevant og til hjelp når du er Planlegger. Du kan både sette standard åpn...
Thu, 3 Des, 2020 ved 12:48 PM
Kampanje
Med menyen Kampanje kan du skape fokus omkring interne kampanjer (Salgskonkurranser o.s.v.) eller kampanjer rettet mot kunder. Kampanjer kan settes opp inn...
Tue, 23 Okt, 2018 ved 10:43 AM
Send notifikasjoner/direktemeldinger til ansatte via tamigo (ny funksjon) - Administrator
I dag kan man sende direktemeldinger til ansatte i tamigo via SMS eller epost.. I tillegg får ansatte automatiske beskjeder om nye vaktplaner, endringer i g...
Wed, 21 Apr, 2021 ved 12:52 PM
Chat (Web Aplikasjon/Mobile App)
Merk! tamigo Chat er en betalbar ekstra modul. Vi vil inntil videre tilby denne modulen uten kostnad mot at chat erstatter SMS. (SMS vil dermed bli fjern...
Fri, 12 Apr, 2024 ved 8:22 AM
Bytte databaser uten ny innlogging
Har du tamigo rolle i flere databaser? Mange av våre kunder har opprettet flere databaser, av ulike årsaker. Så som ulike org.nr., forskjellige lønnssysteme...
Mon, 21 Aug, 2023 ved 2:46 PM