I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via E-post, SMS alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen.


Automatisk genererte meldinger fås i tilknytning til:

- Vaktbud

- Vaktbytte

- Fraværsanmodninger

- Ledige/Åpne vakter


Merk! informasjon om ledige vakter fås kun pr. E-post, alternativt som notifikasjon (pushvarsel til mobil appen.
VI ANBEFALER AT ALLE ANSATTE SVARER JA TIL Å MOTTA KOMBINASJONEN E-POST OG NOTIFIKASJONER


Ansatte (brukere) kan foreta sitt valg på automatiske beskjeder, ved å gå til menyen "Ansatte" og gjøre sitt valg i feltet, Motta automatiske beskjeder via. (se bildet)


Les mer om Notifikasjoner (Pushvarsler)