Med menyen Kampanje kan du skape fokus omkring interne kampanjer (Salgskonkurranser o.s.v.) eller kampanjer rettet mot kunder.

Kampanjer kan settes opp innenfor ønsket periode. Les mer i vedlagte dokument