App - Smarttelefoner

App versjon 2.0 - Planlegger
Innhold på denne siden kan lastes ned. Se nederst i artikkel
Tue, 1 Sep, 2020 ved 9:29 AM
Innboks for meldinger i appen
Du kan nå velge å få notifikasjoner i appen, i stedet for SMS. Alle beskjeder og meldinger samlet på ett sted, i din egen innboks. Under "Info&quo...
Mon, 3 Mai, 2021 ved 9:46 AM
Beskjeder og Meldinger (automatiske) til din Smarttelefon
Automatiske genererte meldinger i tamigo kan mottas som notifikasjoner (pushvarsel). Automatisk genererte meldinger kan være vaktbud, vaktbytter, fraværsan...
Tue, 15 Nov, 2022 ved 1:54 PM
Bytte mellom databaser i Mobile App 2.0
Har du rolle som Planlegger/Administrator/Medarbeider i ulike firmaer (databaser), behøver du ikke logge ut av tamigo appen for å så å logge inn på ny. ...
Mon, 3 Mai, 2021 ved 9:57 AM
Endre ansatte rekkefølge i plan på Appen.
Er det hensiktsmessig med samme sortering på ansatte i Vaktplan på Appen som på web-sidene, må du Administrator først slå på denne sorteringen for mobil.  ...
Tue, 12 Jan, 2021 ved 12:06 PM
iCal oppdatering (synkronisering) Android
Får du ikke synkronisert vaktene dine fra tamigo til mobilkalenderen din via iCal, er det mulig at en innstilling inne hos dere ikke er slått på!  På ...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 1:24 PM
Se din Timebank/Fleksitid konto i Appen
Februar 2024 Mange av våre kunder benytter Timebank/Fleksitid funksjonen i tamigo. En funksjon egnet for ansatte i Heltids/Deltid stillinger og med fast...
Wed, 21 Feb, 2024 ved 2:21 PM