Er det hensiktsmessig med samme sortering på ansatte i Vaktplan på Appen som på web-sidene, må du Administrator først slå på denne sorteringen for mobil. 


Som standard vises ansatte med rekkefølge Starttid.


Gå til meny fane "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> "Vaktplan".   


Nederst i menyen finner du feltbeskrivelse Mobile, Sorter vakter etter. Settes Rekkefølge ansatte, vil rekkefølgen bli som i web versjonen. Merk! Endres innstillingen vil dette gjelde som ny standard sortering i appen for ALLE Butikker/Avdelinger i databasen.


Tips! Se hvilke muligheter for sortering av rekkefølge i plan dine Planleggere kan benytte i web-versjonen her.