Særskilte dager

Arbeide på søndager (Søndagsarbeide)
Arbeidmiljøloven paragraf 10-10 og 10-8 (4) omhandler spesifikt lov om Arbeide på søn/-helligdager § 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri (4) Arbeidsfri ...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 4:49 PM