Arbeidmiljøloven paragraf 10-10 og 10-8 (4) omhandler spesifikt lov om Arbeide på søn/-helligdager


§ 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri

(4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag.


§ 10-10. Søndagsarbeid

(1) Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. 

(2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

(3) Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.  

(4) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.


Hvordan sikrer du at lov om arbeide på søndager overhodes i tamigo?


1.) Man må først opprette (årlig) definisjon av søndags og helligdagsarbeide. Dette gjøres under fane Oppsett generelt og i venstre menyen Særskilte dager.


2.) Deretter skal man under fane Oppsett generelt og venstre meny Advarsler (generell innføring om) legge opp regler for hvordan dette skal overvåkes og overholdes i planleggingsarbeidet. Se egen artikkel spesifikt for oppsett av varsel for Søn-/Helligdagsarbeide


Merk! tamigo Norge AS, kan bistå deg som kunde med å sette opp Arbeidstids-varslinger, nye Lønnsmodeller, årlig oppsett av Søndags arbeide (datoer), Oppsett av Helligdager (årlig) i lønnsmodeller m.m. Pris pr. time kr. 695,-. Fast pris avtales mellom kunde og tamigo konsulent.