Mange av våre kunder jobber i administrative stillinger på kontor, eller/og  hjemmekontor. Nå har vi gjort det mulig for ansatte med egen PC og logge seg inn/ut av arbeidet via www.tamigo.no (Web) og direkte fra Forsiden.For kunder som vil ha denne (ekstra) muligheten, må en Administrator, først huke av for dette under fane "Oppsett generelt -> Innstillinger -> Touch og feltet "Medarbeidere kan bruke Touch på web"

 


For å definere hvilke Avdelinger inkl. dens ansatte som kan benytte Touch fra Forsiden (Web), skal administrator også åpne

menyen Butikker/Avd.,hente frem gjeldende avdeling, klikke Innstillinger -> Touch. (Se bildet)


Marker JA for at medarbeidere kan bruke Touch på Web og NEI for at medarbeidere kun kan sjekk inn og ty via registrerte IP adresser.


Merk! Dersom det i virksomhetsinnstillinger er satt at man skal ha registrert IP adresse, må dette for enkelhets skyld settes til NEI på den avdelingen som skal tillate Sjekk Inn/Ut fra hjemmekontor. Alternativ må alle IP adresser (Hjemme) også registreres. Det er stor sannsynlighet for at disse IP adressene endres. Så snart dette er satt opp kan alle med rolle eller om man står i rolle Medarbeider, sjekke inn/ut av arbeidsdagen, i valgte avdeling(er)   (Se bildet under)


OBS! Er man Planlegger/Administrator må man endre rolle til "Medarbeider" for å få muligheten til å Sjekke Inn/Ut. Man blir alltid logget inn med høyeste rolle. 


Hva gjør den ansatte?


Man klikker på Sjekk inn, for å angi starttid på arbeidsdagen. Se oppe til høyre i meny Forside   Når man er sjekket inn er det klart for å trykke på Sjekk ut i samme bildet når arbeidsdagen avsluttes. Er det lagt opp aktiviteter som skal kunne benyttes klikk på aktiviteter og velg rett aktivitet før du sjekker ut. Har man en pause deler av dagen, kan du på ny sjekke inn/ut samme dag. (Det tidsmessige oppholdet mellom hver Sjekk Inn/Ut blir ikke registrert med timer/minutter.
Timer og aktiviteter, overføres så videre til Timeliste og/eller Tidsbank (Flekskonto)