Nyheter i tamigo Februar 2024

Klikk på lenkene under for å lese mer om nye muligheter i tamigo Web- og Mobil Applikasjon


Web Applikasjonen


  • På vakter med Divisjonsfaktor aktiviteter (Eks. hvilende/Passive/Bakvakter), kan man nå velge at systemet ved varslinger (Arbeidstidsvarsler) skal se på brutto lengde av vakt og ikke den omregnede lengden (Omregnet til lønnede timer) 


  • (Under utvikling). Et helt nytt Vaktplan bilde (For planleggere), er under utvikling. Ved å klikke her kan du se mer informasjon om hva som er på trappene! Artikkel vil bli oppdatert fortløpende


Mobil applikasjon (Ansatte)Integrasjoner/Plugins

  • På initiativ fra 4human (HR) er vi nå i gang med å sette opp en standard integrering mellom 4 human og tamigo. 2 områder prioriteres Ansatte data (Opprettelse av nye ansatte + oppdatering av endringer på eksisterende ansatte og Fraværsdata. Mer informasjon følger senere


Logg inn eller Registrér publiser en kommentar