Nyheter i tamigo November 2023

Klikk på lenkene under for å lese mer om nye muligheter i tamigo Web- og Mobil Applikasjon


Web ApplikasjonenMobil applikasjonen (Ansatte)Integrasjoner/Plugins

  • Plugin fravær eksport til HR systemet Sympa
  • Plugin Integrasjon med Catalyst One (HR/Ansatt data)


Nyheter annet:

  • tamigo Norge har tegnet forhandleravtale med selskapet Learningbank (e-learning). Er du interessert i mer informasjon om, eller å få en presentasjon av Learningbank ta kontakt med oss på supportno@tamigo.no.
  • tamigo Norge AS, flytter til ny lokasjon fra fra og med. 1. Desember. Ny adresse er: Villa Lysaker, Fridtjof Nansensvei 1-3, 1326 Lysaker
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar