Fravær

Individuell (Avvikkende) fraværsaldo
Spesielt for fraværstyper Ferie og Barns sykdom, kan det være aktuelt å sette inn avvikende fraværsaldo.  Barns Sykdom Denne fraværstypen er i utgangsp...
Thu, 28 Jan, 2021 at 10:32 AM