Vaktplan

Rediger dag (grafisk fremstilling og muligheter)
Denne artikkelen er er videreføring av artikkel Grafisk fremstilling av vaktuke, og hvordan du videre på en enkel måte kan optimalisere bemanningen gjennom ...
Wed, 13 Jan, 2021 ved 12:41 PM
KPI styrt planlegging - Automatisk generering av vaktdag/uke
Egnethet For noen virksomheter vil det være viktig å ha en stab med høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. For eksempel ved inndekning av bemanning ...
Thu, 5 Aug, 2021 ved 11:05 AM
Pausekoder i vaktplan og timeliste
I tamigo har man funksjonaliteter i forbindelse med medarbeidernes pauser, som sikrer at du betaler dem for korrekt antall timer, som videre bidrar til å b...
Thu, 28 Okt, 2021 ved 3:01 PM
Simulere (estimere) lønnsprosenter i Ukemal
Benytter din virksomhet funksjonen vis ukentlige KPI'er i Legg vaktplan (Lønnsprosent estimater), vil man også kunne kalkulere lønnsprosenter når ukema...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 10:07 AM
Kopiere vakttider ++ i Legg vaktplan
Når man skal opprette en ny vaktuke, eller ukemal, er det ofte mange like vakttider med eller uten aktivitet og evt. kommentar til vakten. Ønsker du å k...
Wed, 15 Mar, 2023 ved 1:53 PM