For kontoransatte (eller ledere), med faste arbeidstider pr. uke for eks. (37,5 timer fordelt på 5 dager a 7,5t inkl. pause).


I tamigo kan man opprette et fravær (Gradert/Delvis syk), der systemet, så genererer vakter basert på satte fraværs-prosent.


Opprette Fraværstype


Som Administrator Gå til fane Oppsett generelt -> Fravær (venstre meny) . Klikk på opprett fravær, og benevn fraværet for eks. (Gradert faste uker e.l)


  • Huk av Visning:

            NB! Anbefalt kun Timeliste + Heldag og Timebasert registrering

  • Velg farge: Fraværsfargen som vises i Vaktplan/Timeliste og Fraværskalender
  • Velg hvilke rolle(r) som skal kunne registrere fraværet
  • Huk av for legg til på nye vakterI bildet flytt deg så til venstre fane Automatiske vakter


Merk! I de tilfeller man har flere typer lønnsmodeller for fastlønnede (Månedslønn), kan det her være smart å definere de lønnsmodellene som er opprettet for fastlønnede med faste ukeplaner) 

  • Huk av for Brukerdefinert vakt, og sett tiden for eks. til 08:00 -16:00


Lenger ned i pop-opp boksen Automatiske vakter, skal du i tillegg gjøre følgende valg:


  • Huk av i Overskriv eksisterende vakt
  • Huk av for Kopier planlagt vakt i fortiden
  • Huk av for Kopier planlagt vakt i fremtiden
  • Huk av i Registrer % vis
  • I denne boksen klikker man videre i "Tilføy prosentandel" og deretter oppretter en fraværsprosent. For hvert ønsket fraværsprosent valg, skal Tilføy prosentandel klikkes på.
Gå så videre til fane Tillatelser. Her kan du velge hvor og når fraværstypen skal vises (kunne benyttes). Eks. for hvilke lønnsmodeller, og knyttet til hvilken avdeling(er)


Merk! Det kan være smart å gjøre valg her, for i størst mulig grad forhindre at fraværstypen blir benyttet på feil type ansatteFraværstypen er nå opprettet. 


Merk! I denne artikkelen, har vi IKKE inkludert/omtalt evt. nødvendige tilpasninger/endringer i lønnsmodellene. Det kan også være aktuelt å opprette 2 varianter av dette fraværet Innenfor/Utover arbeidsgiverperiode. Ta kontakt med oss på support for bistandRegistrere Fravær (Gradert faste uker)


Merk! Det anbefales ved bruk av denne fraværstypen og tilknyttet oppsett av denne (se over), at det er registrert og godkjente vaktplaner i perioden. Det er IKKE nødvendig 

Når fraværstypen Gradert (Faste uker), benyttes i fraværsregistrering, registreres denne som et ordinært fravær, med unntak av at man nå velger % vis fraværs grad og setter starttidspunkt på vakten.


Systemet vil nå sette inn en vakt (i vaktplan) basert på %-vis andel av en vakt på 8 timer (inkl. Pause), og tilsvarende kopiere disse tidene fra Vaktplan til utført i Timeliste.I vaktplan vil eksemplet i bildet over gi følgende planlagte uke.


Benyttet 50% fraværsgrad over 1 arbeidsukeBenyttet 40% over 1 arbeidsuke, uten forhånd godkjent vaktplan.
Merk! Den graderte delen vakten inneholder ikke Pause trekk. Pause vil automatisk legges til den "Arbeidende" delen av vakten. Dette må i såfall manuelt korrigeres.


I Timeliste vil den graderte delen av vakten være kopiert over. Men ikke forventede arbeidende timer


For å fylle i den faktisk arbeidede tiden, må man velge Kopier fra vaktplan eller legge inn tiden manuelt i linje 2.

Man blir da spurt om tiden skal reg. som fraværende eller ikke. Svar NEI, og vakten legger seg som ordinær arbeidstidTid reg. i Timeliste etter å ha svart nei på om timene skal være fraværstimer