tamigo kan kjøre en rekke automatisk oppgaver i din virksomhet. Daglig, ukentlig eller basert på hendelse/dato. Sett et klokkeslett og tamigo har utført oppgaven for eks. i løpet av natten. 


Automatiske oppgaver, er gjort fleksibelt, ved at du kan begrense oppgaven til en, flere eller alle Avdelinger og lønnsmodeller.


eks.


Vi har i en rekke artikler (se linker under), beskrevet ulike muligheter for automatiske oppgaver, som kanskje kan benyttes i din virksomhet.


Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter på spesifikke datoer

Automatiske oppgaver - Kopier vaktplan til timeliste, daglig.

Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter med fravær

Automatiske oppgaver - Nullstilling av Timebank/Fleksitid konto

Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke


Merk! Har du ikke tilgang til Automatisk oppgaver, da kontakt med vår support å hør om ditt abonnement dekker denne funksjonen