I menyen Automatiske oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser automatsik.

Det er flere artikler om mulig prosesser tamigo kan utføre automatisk. Se nederst i denne artikkelen for linker til andre eksempler.


Merk! Har du ikke tilgang til menyen "Automatiske vakter", ta kontakt med vår support og undersøk om ditt abonnement dekker denne funksjonen. 


I noen virksomheter kan det være ønskelig å nullstille fleksitid kontoen automatisk når:


  1. En ansatt slutter (pr siste dag)
  2. Nullstille Fleksitid konto (Utbetale , når saldo overstiger X timer
  3. Nullstille fleksitid kontoen hver måned.


A.) For nullstilling av fleksitid konto MÅ det på den ansattes lønnsmodell, være satt opp lønnsarter for utbetaling og trekk av trimer.


B.) For nullstilling av Fleksitid konto ved sluttdato, må siste arbeidsdag være satt inn på den ansatte i tillegg.


Merk! Dersom Månedlig nullstilling vurderes, må man tenke på at ansatte kan ha varierende uker (turnus). Det kan medføre at det blir utbetalt timer i måned 1 og trukket timer i måned 2. Dette da1 måned ikke alltid starter på en mandag og ender på en søndag. 


Eks. Nullstilling av Fleksitid konto :


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning (Automatisk utbetaling av Flekskonto). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven kun skal gjelde utvalgte Avdelinger eller alle, velg så om Flekskonto alltid skal nullstilles og utbetales, eller om alle akkumulerte timer over X skal utbetales., oppgave (Nullstill Flekskonto). Velg lønnsperiode (inneværende) , Huk av for at det skal utbetales og til sist velg tidspunkt for kjøring av oppgave  (kl, 06:00). Lagre og lukk.Eks.  Nullstilling ved sluttdato


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning (Ved den ansattes sluttdato). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven kun skal gjelde utvalgte Avdelinger eller alle, velg så oppgave (Nullstill Flekskonto). Veg lønnsperiode (inneværende) , Huk av for at det skal utbetales og til sist velg tidspunkt for kjøring av oppgave  (kl, 06:00). Lagre og lukk.Linker til øvrige artikler om Automatisk oppgaver


Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter på spesifikke datoer

Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter med fravær

Automatiske oppgaver - Kopier vaktplan til timeliste, daglig.

Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke