Februar/Mars 2024Merk! Denne artikkelen, vil være under bearbeidelse i en tid fremover. Det som presenteres her er fortsatt under utvikling, men vil bli lansert denne våren.  Hva endres:


Før: Ønsker man i Legg vaktplan bildet å se flere uker (2-5 uker) frem i tid, vil dette vises vertikalt, og man kan kun redigere i 1 og 1 uke av gangen.Kommer: I neste versjon er dette snudd til vertikal visning, hvor man kan velge å se inntil 6 uker, sammenhengende. Man kan samtidig redigere i alle viste uker samtidig. Man kan justere antall uker som skal vises, og man kan hente inn ukemaler uke for uke.  

Benytter man turnus (normuker/kontraktstimer) vil man kunne se uke for uke, antall timer planlagt opp mot den ansattes kontraktsfestede timer i samme periode.Før: De av våre kunder som splitter en vakt i flere deler (2 ->...), må alltid legge opp disse vaktene manuelt i det antall deler man skal sette opp på den totale vakten. 

For eks. Hvilende vakt


22:00 - 24:00 (Ordinære)

00:00 - 06:00 (Hvilende/Sovende)

06:00 - 08:00 (Ordinær)


Dersom en slik vakt skal legges som ledig eller byttes, må hver del legges som ledig og den ansatte må by samtlige 3 deler av vakten. Likeså må alle vaktdeler velges om man skal endre hvem som skal ha vakten i selve vaktplanbildet.


Kommer: En vakt som splittes i flere deler, men som i tid er koblet sammen, vil slås i sammen som en vakt (m. underliggende deler). I vaktplan bildet ville en splittet vakt lik eksemplet over, vises som  22:00 - 08:00 >Man vil kunne klikke på et ikon for å ekspandere å se alle deler av vakten i bildet.


Når denne typen (splittede) vakter, legges opp i maler vil det være enkelt å flytte den splittede vakten mellom 2 medarbeidere, legge den som ledig, eller at 2 medarbeidere bytter slike vakter med hverandre.


Når man byr på en splittet vakt, vil den vises som en og godkjennes som en sammenhengende vakt.


Ansatte med status ikke til rådighet

Ved å klikke på Filtrer ikonet , kan man nå huke av at man vil se "Status på "Ansatte status ikke til rådighet".

Vaktplanen vil da vise med en farget linje i toppen av vakten at vedkommende har meldt seg utilgjengelig for arbeide. Streken indikerer også om det gjelder hele dagen, på formiddagen eller ettermiddag/kveld


Holder man musen over vakten fremkommer med detaljert om tid for utilgjengelighet. Vises i inntil 6 ukers visning.Tillegg til vakten (Pause, Aktivitet, Kommentar)


I 1 ukes visning fremkommer detaljer som Pausekode, Aktiviteter brnyttet samt evt. kommentarer.