Ifølge lov om arbeidstid, er det definert at arbeidstid er lik den perioden arbeidstager (ansatt) er tilgjengelig for arbeidsgiver.

I de tilfeller du som kunde benytter Hvilende/Passive vakter der den ansattes arbeidstid omregnes til færre timer, grunnet at en del av vakten er hvilende, skal allikevel hele vaktens lengde fra start-tidspunkt til slutt-tidspunkt regnes som den tiden den ansatte er tilgjengelig for arbeidsgiver. 


Eks.
22:00-24:00 = Ordinær arbeidstid

00:00-06:00 = Hvilende/Passiv vakt. (Betales med 1/3 time)

06:00-08:00 0 Ordinær arbeidstid


Denne vakten blir omregnet til 6 timer til lønn og vises i Vaktplan/Timeliste som 6 timer.

Reelt sett har arbeidstager være på vakt (tilgjengelig for arbeidsgiver) i 10 timer.


I meny Oppsett generelt -> Advarsler, og på arbeidstidsvarsler (man evt. også allerede har satt opp) knyttet til Arbeidstid, sikre at det IKKE er hake "Kalkuler timer med divisjonsfaktor" (se bilder)

Dette gjelder både for daglig arbeidstid, ukentlig arbeidstid og evt. periodisk arbeidstid (=Eks. over 6, 8, 12, uker...)


Varsler som omfatter Arbeidstid


Fjerne hake om nødvendig

  

Når hake "kalkuler timer med divisjonsfaktor" er fjernet, vil denne vakten som er omregnet til 6 lønnede timer, sperres da den totale arbeidstiden er 10 timer. Bryter med varsel på maks 9 timer.