I starten på et nytt år. er følgende punker verdt å kontrollere/utføre.


1.) Oppdaterte Helligdager i lønnsmodeller, for kunder med Helligdags tillegg.

2.) Overføring av fraværs-saldo (Ferie) fra foregående år

3.) Overføring av pluss/minus timer i Timebank/Flekskonto

4.) Oppdatering av Særskilte dager (Søn-/Helligdager), til bruk i Arbeidstidsvarsler (i h.h.t. tariff) . 

5.) Oppdatering av arbeide på særskilte dager i meny Arbeidstidsvarsler (i h.h.t. tariff)1.) Oppdaterte Helligdager i lønnsmodeller, for kunder med Helligdags tillegg.

     

     Gå til Lønnsmodeller. Hent opp en (1) lønnsmodell, flytt deg til seksjon Helligdager. Klikk på Helligdager (farget oransje)

     for detaljer knyttet til dato/tider det beregnes helligdags-tillegg. 

  

   Merk! Husk å kontrollere alle aktive lønnsmodeller


Når detaljer er hentet opp, bla deg ned til 2024. Normalt vil offisielle helligdager ligge der (eller kan hentes inn). Men dersom tariffen som følges, tilsier at det skal betales helligdags-tillegg på aftener (eks. Påske-/Pinse-/Jul- og Nyttårsaften) må disse datoene være der/legge inn manuelt, og med tider. 


Esk. oppsett med helligdags-tillegg på aftener


2.) Ved årsskifte kan det være at enkelte ansatte har Feriedager til gode fra foregående år. 

     

     Tamigo vil i meny Fraværssaldo varsle,  i valgte avdeling om ansatte med saldo fra foregående år. Klikker man på "Overfør

     alle", vil systemet lagre overførte dager og legge det til årets Feriesaldo.


     Man kan også velge Overfør for hver og en ansatt, om man ikke ønsker å overføre for alle.


Merk! Selv om du velger "Overfør alle" kan man i kolonnene Ekstra-saldo/Start-saldo i etterkant, allikevel manuelt korrigere. 3.) Overføring av Pluss-/Minustimer i Timebank/Flekskonto fra foregående år.


    Når man går til meny Timebank/Flekskonto vil det i nytt år varsles (forespørres) om saldo fra foregående år skal overføres       og inngå som åpningssaldo i nytt år. 


    Se igjennom kolonne "Startsaldo", som henviser til utgående balanse for den ansattes Timebank. Klikk deretter på "Klikk           her for å overføre saldo fra i fjor på alle medarbeidere".


Merk! Det kan være smart å kontrollere foregående år og gjøre evt. korreksjoner dersom du menr at saldo fra foregående år ikke er korrekt      Etter overføring kan man uansett manuelt korrigere startsaldo. ved å klikke i feltet Startsaldo4.) Oppdatering av Særskilte dager (Søn-/Helligdager), til bruk i Arbeidstidvarsler (i h.h.t. tariff) .

5.) Oppdatering av arbeide på særskilte dager i meny Arbeidstidvarsler (i h.h.t. tariff) 


Merk! For pkt. 4 og 5, ber vi deg (som Administrator) om å ta kontakt med tamigo support for ytterligere informasjon og bistand.