Har man som ansatt lagt inn et bud på en ledig vakt (Meldt fra om at man ønsker den ledige vakten), er det nå mulig å trekke vakten tilbake i tamigo appen, dersom Planlegger IKKE allerede har Godkjent/Avvist budet.


Merk! Det er kun mulig å velge "Trekk tilbake bud", via tamigo Appen


Noen ganger er man litt rask, og byr på en ledig vakt, som det senere viser seg at man av ulike årsaker ikke kan ta allikevel. 

I stedet for å kontakte din leder for å melde fra om at du allikevel IKKE kan ta vakten, kan du nå og FØR leder har tatt en beslutning, på hvem som skal få den ledige vakten, trekke ditt bud tilbake.


I tamigo Appen, går du til vaktbørs bilde 1 ). Der finner du vakter du har lagt inn bud på og som har status avventende på høyre side. Statusen (ikonet) indikerer at din leder fortsatt ikke har tatt stilling til om du får den ledige vakten eller ikke. Klikk på vakten for å få opp flere detaljer.


I bilde 2 "m. Vaktdetaljer" klikker du på "Trekk tilbake" (Nederst i bildet)

I bilde 3, vil du nå se at vakten igjen er ledig, du har ingen avventende status, og du har ikke lagt inn et bud.