I noen virksomheter der man har deltidsansatte (Timelønnede) og varierende arbeidstider, er det ofte et kriterium at man får overtid dersom faktisk arbeidet tid avviker fra planlagt vakt.


Men har man deltidsansatte, ønsker man også at det sikres at den ansatte jobber tilsvarende en 100% stilling før systemet genererer Overtid. Eks. minimum 7,5 timer pr. dag


Eks. 


Merk! Artikkelen beskriver kun et enkeltstående eksempel/variant. Vi anbefaler at vi blir kontaktet for bistand til oppsett og øvrige varianter. 


En ansatt er satt på vakt fra kl. 08:00-12:00, (er deltidsansatt) men jobber til kl. 16:00. (totalt 8 timer)


I dette ovenstående eksemplet, ønsker man at den delen av vakten fra 08:00-15:30 (7,5 timer = 100% stilling) betales med ordinær lønn, og at kun tiden fra 15:30-16:00 utbetales som overtid.


Når systemet på generell basis er satt opp med at Overtid beregnes ut ifra avvik fra plan, ville det uten tilrettelegging på lønnsmodellen og i eksemplet over, gis overtid på alle timene som avviker fra de 4 timene vedkommende var satt på vakt. 


Her kan man tilpasse det slik at en deltidsansatt (på timer), først skal ha overtid når antall timer arbeidet, overstiger (100%) Eks. 7,50 timer pr. dag


På den aktuelle lønnsmodellen, Klikk først på knappen Rediger


 


I pop-opp vinduet bla nedover til du kommer til Avanserte innstillinger. Huk av på følgende 2 innstillinger


  • "Aktiver min og maks timer for overtid"
  • "Aktiver konfigurasjon av overtid i rekkefølge"


NB! Husk å avlutte ovennevnte innstilling, med å velge OPPDATER, nederst i pop-opp vinduet.Etter å ha valgt Oppdater er du tilbake i Lønnsmodellen. Rull så ned til seksjonen OVERTID. I eks. under (se bildet) skal vi sette opp at systemet skal håndtere avvik fra plan som overtid , men ikke på avvik der det totale arbeidede timer < 7,5 timer.


Merk! Oppsettet (i bildet) under skal Mertid (d.v.s timer opp til 7,5 timer IKKE ha en lønnsart tilknyttet seg. Vi ønsker at timene skal lønnes som "ordinære" (d.v.s.) at de fortsatt henger på lønnsarten for ordinære timer
 


Når innstillingene er satt åpnes det for mer innhold i "Kriterier for overtid". Velg Min/Maks grense 0,00-7,50 (eller 8/9 timer) avhengig av tariff. Velg videre type Tilsvarende vaktplan, under innstillinger huk av for "Slett timer med overtid".

I Kriterier for overtid settes også maksimum 7,5 timer pr. dag.


I neste sett med overtidsbestemmelser, settes regel for overtid m. lønnsart. Sett derfor inn Lønnsarten for overtid knyttet til dette settet med regler.

Min/Maks grense settes til 0 på Minimum deretter løpende, i Type settes igjen. "Tilsvarende vaktplan" og i Kriterier for overtid "Alle 00-24". 
I dette eksemplet under, er det 2  planlagte vakt på 6 timer. Vedkommende jobber faktisk 8,5 timer. Grensen for Overtid (=100% stilling) er satt til 7,5 timer. I dette tilfellet får den ansatt automatisk beregnet 1 time 50% overtid  >7,5 timer