I de tilfeller Planleggere har behov for raskt å endre på en allerede planlagt vakt, ved å gi en vakt til en annen ansatt, skjer dette ofte via telefonen (Appen), eller kanskje i menyen Rediger dag.

Via Appen eller Rediger dag, vil man ikke nødvendigvis se at det evt. allerede er et fravær eller ligger en aktivitet på den de ønsker å bytte vakten til. 


Både aktiviteten eller fraværet (uten timer) kan bety at vedkommende ikke kan jobbe, eller ikke får betalt


En ny advarsels-type er derfor opprettet for å kunne forhindre at man oppretter en vakt på en ansatt der det allerede ligger inne en aktivitet eller et fravær men ingen timer.


Arbeidstidsvarsler opprettes ved å gå til fane "Oppsett generelt" -> "Advarsler" (venstre meny). 


Merk! Det er kun en med Administrator rolle som kan opprette arbeidstidsvarsler.Husk å evt. legge til advarselen i alle din advarselsgrupper.