I tillegg til at ansatte kan registrere når de er tilgjengelig/utilgjengelig for arbeide via Web applikasjonen (klikk på lenken for å lese mer), er dette nå også gjort mulig via Appen. 


Merk! Den ansatte må ha siste oppdaterte versjon av appen, samt logge seg inn i appen på ny for å få menyen Tilgjengelighet opp i Appen.


Avhengig av innstilling på Web, om hvorvidt de skal melde når de tilgjengelige eller når de er utilgjengelige, kan de nå selv legge inn dager og eller tider i appen med tilgjengelighet.


Menyen finner den ansatte under fane Meny i appen


a.) I eks. under er det satt at ansatte skal melde sin utilgjenglighet. Det vil si at man i utg. er tilgjengelig hele uken. b.) (U)tilgjenglighet kan være hele dager eller tider på en dato. Man velger først dato, deretter fra og til tid. Man kan legge inn flere tider pr. dag.  ved å klikke på + Legg til tidspunkt. Skal man melde seg (u)tilgjengelig hele dagen klikker man på "Slideren" slik at hele dagen vises.  Avsluttes med å lagre.


Deler av dagen


Hele dagen