Venstre menyen Lønnsdetaljer, under fane Timeliste. er tilgjengelig for ALLE ROLLER. 


Lønnsdetaljer er det eneste stedet der man på detaljnivå (dato for dato) i lønnsperioden kan se grunnlaget for data som sendes via lønnsfil. 


Lønnsdetajler gir innblikk i antall timer/enheter som overføres til lønnsfil med henvisnng til korrekt Lønnsart/Lønnskode i lønnssystemet.


Merk! Rapporten lønnsdetaljer gir ikke en ansatt innsikt i faktisk lønn (Kroner), men i grunnlaget.


Dersom man er usikker på om det blir generert korrekt lønnsdata, vil Lønnsdetaljer rapporten være det beste verktøyet for å analysere hvordan bruk av aktiviteter i Timeliste og timer/datoer reg. arbeidet (i Timeliste), gir utslag i lønnsberegning.


Dersom man finner uoverenstemmelser mellom forventet og det som presenteres i Lønnsdetaljer, kan det være feil bruk av aktivitet, feil i registrerte timer i Timeliste, eller mangel/feil i oppsettet på den ansattes Lønnsmodell.


Hvem kan se hva:

a.) Ansatte ser bare sine egne data 

b,) Planleggere ser Lønnsdetalj data på sin(e) ansatte 

c.) Administrator kan se alle ansattes lønnsdetalj data


Man kan KUN velge 1 og 1 ansatt i visning på web, men dersom man velger å kjøre en rapport på Excel/Pdf, vil man kunne inkludere alle ansatte.


Detaljer på 1 ansatt

Merk! Marker flere eller alle avdelinger, dersom den ansatte har rolle i og timer i flere avdelinger i lønnsperioden!


Ønsker man å få ut en rapport på lønnsdetaljer for alle ansatte i en avdeling, skal ALLE ansatte velges, og deretter enten Excel eller Pdf.


Ønsker man ikke alle detaljer men en summert oversikt i avdelingen, kan man huke av for Oversikt og klikke på Excel ikonet.

Eks. på oversikt rapport