Denne artikkelen beskriver hvordan man leser av og/eller korrigerer/oppdaterer Feriesaldo.


(Venstre)menyen Fraværsaldo finner man under fane Fravær


Eksemepler i artikkelen referer heretter til bilde(r) under


Ønsker man å se oppdatert Feriesaldo, skal man her velge først fraværsgruppen, der Ferie er er inkludert. (Ofte benevnt Ferie/Perm e.l.) Velg deretter Fraværstype Ferie i neste felt.


Merk! Er ikke Fraværsgruppe opprettet/benyttet i din database, gå direkte til feltet Fraværstype og velg Ferie


Huk av så for Sammendrag og deretter Vis (Rapport)Rapporten som popper opp viser nå status (saldo) for samtlige ansatte i avdelingen. Kolonnen saldo helt til høyre viser status p.t

Status kan inkludere i kolonnene: Overført eller foreslått overført saldo fra sist år, evt. innsatt ekstra saldo, årets saldo, fratrukket Avholdte feriedager Hittil i år), Planlagt og godkjent fravær frem i tid, samt Ferie forespørsler som IKKE p.t. er godkjent.


Eksempler referer til bildet over

1.) Det er ingen dager overført fra sist år, ei heller gjort andre endringer "Ekstrasaldo", Avholdt, Planlagt etc.. Restsaldo = 25

    dager


2.) Planlegger har i eksemplet klikket direkte i feltet Fjorårets saldo, og satt antallet som skal overføres, manuelt. Systemet

     viser da saldo = 25 + 5 = 30 dager.


3.) Planlegger godkjenner overføring av fjoråret saldo. Klikker på -> Overfør, og systemet legger til fjorårets saldo med årets 

     saldo.


Merk! Så lenge teksten -> Overfør vises, er det IKKE foretatt noen handling. Planlegger må da enten i feltet Fjorårets saldo, sette inn det korrekte antall dager 2.) 
Eller klikke på Overfør for å bekrefte at antall dager vist i fjorårets saldo er korrekt og skal overføres til årets saldo 3.)

Endring av saldo (uavhengig av status for overføring fra foregående år)


Skal man, som følge alder (+60) eller ansattes startdato (oppstart i løpet av ferieåret), korrigere en ansatts saldo, kan man gjøre dette på 2 måter:


a.) Klikke direkte i feltet Startsaldo sette inn reell sado!


b.) Gå til meny ansatte, klikke på den ansatts navn (for å få opp Medarbeiderdetaljer). Velge venstre meny Fravær. 

I pop opp bildet velger man igjen Fraværsgruppe + Fraværstype. Nå har man mulighet til å legge inn også ekstra saldo.


Merk! Påse at Saldo + Ekstra saldo stemmer før du lagrer og lukker