Både via Web og via App kan man laste opp dokumenter tilknyttet fravær. Du kan nå tillate ansatte om å forespørre fravær på flere fraværstyper, og samtidig legge ved dokumentasjon knyttet til fraværet.


Eks. 

- Perm. m og u. lønn

- Sykemelding (Arbeidsgiverperiode)

- Egenmelding

- Sykemelding (Over arbeidsgiverperiode)

- Gradert fravær (Over/Under arbeidsgiverperiode


Note! Ved å tillate ansatte å kunne forespørre om flere typer fravær, sammen med krav til dokumentasjon, vil din virksomhet kunne spare mye administrativ tid! 
I tamigo og på hver enkelt fraværstype har din virksomhet muligheten til å tillate ansatte å be om fravær, men også samtidig for eks. kreve at den ansatte vedlegger dokumentasjon, eks. Sykemeldingen.


Se meny: Oppsett generelt -> Fravær. Klikk på en fraværstype og marker følgende (se bildet under) Merk! Kun en administrator kan gjøre endringer under innstillinger!I web appen kan man hente opp en fil, fra enheten, og fra mobil appen, hente fra bilder, ta (øyeblikks-) bilde eller laste opp fil, Den ansatte velger så å lagre. Fravær forespørselen blir nå liggende på vent til en ansvarlig Planlegger(e) godkjenne fraværet. 
Planlegger kan godkjenne fraværet (med dokumentasjon) via Web Applikasjonen eller i Mobil appen.Merk! - Av GDPR hensyn anbefaler vi at følgende innstilling også settes Automatisk sletting av vedlegg ved Fravær