I 2 nye menyer er det gjort mulig å velge å se data for flere avdelinger, samtidig. Alle/Regionalt/Spesifikke avdelinger kan velges innenfor en og samme overavdeling men også på tvers av overavdelinger. 


Denne nye formen for å velge avdelinger, gjør det enklere å gjøre sammenligninger på tvers, eller i et og samme bilde planlegge/registrere fravær o.a for alle avdelinger du som Administrator/Planegger er ansvarlig for (har valgt).


I fraværskalender


I Legg vaktplan


Info! tamigo husker ditt (deg som bruker) siste valg av avdelinger og vil foreslå dette utvalget neste gang